Prestandadeklaration (DoP)

I prestandadeklarationen anger tillverkaren produktens väsentliga egenskaper enligt ETA:s bedömning. Du hittar ETA-godkännanden här.

INNEHÅLL

Expander BA A4 i betong Option 7

Expander BAZ-H, DIN440 i betong Option 1

BAZ plus Expander i betong Option 1

BAZ Expander i betong Option 1

Förankring i undertak DA för flera fästpunkter

Isoleringsfäste IPD8 med stålspik

Konstruktionsskruv BMax

Expander för höga belastningar ZA i icke sprucken betong

Publicerad2023-09-18