Ankarmassa ResiFIX VY 300 SF Cool

ResiFIX - För alla det lämpliga systemet
Ankarmassa ResiFIX VY 300 SF Cool
Produktöversikt

Ankarmassa ResiFIX VY300 SF Cool är universal för alla typer av tillämpningar: För din säkerhet är ResiFIX ETA-godkänd för sprucken betong (Option 1) och murverk och klarar mycket höga belastningar. På så sätt är den perfekt lämpad för tunga tillämpningar och möjliggör en installation utan expansionskrafter av t.ex. ankarstänger, ankardubbar, fyrkantiga rör etc. även i många andra material som ihåliga tegelstenar, massiva tegelstenar och betong.

Visa mer
Sortimentslista
Artikel
d
J
300VCSF
Innehåll [ml]
d
J
300
Material
d
J
Vinylester
Förpackningsenheter
d
J
1
Förpackningstyp
d
J
ytterkartong
A
t
1 / 1 references
Tillämpningar
 • Stålkonstruktioner
 • Konsoler
 • Maskiner
 • Skyddsräcken
 • Skärmtak
 • Avståndsmontage
 • Dörrar
 • Träkonstruktioner
 • Underkonstruktioner för fasad
Fördelar och byggnadsmaterial

Fördelar:

 • ETA-godkännande Alternativ 1 förväntar sig minst 50 års livslängd i sprucken och icke-sprucken betong tack vare omfattande tester.
 • Alternativ 7 i ETA:s bedömning förväntas ha en livslängd på minst 50 år i icke sprucken betong på grund av omfattande tester.
 • ETA-godkännande för murverk
 • Brandskyddscertifikat R120
 • Användbar vid seismisk påverkan
 • Utsläppsklass A+ i slutna utrymmen
 • LEED-testat - Hållbarhetscertifiering för miljövänliga, lågförorenande, utsläppssnåla och hållbara byggprodukter.
 • Lämplig i vattenfyllda borrhål
 • Mycket hög kemisk beständighet
 • Marginell lukt
 • Temperaturområde efter härdning -40°C till +120°C

Byggnadsmaterial:

 • Betong
 • Natursten
 • Massiv tegelsten
 • Massiv kalksandsten
 • Lättviktsblock massivt betong
 • Ihålig tegelsten
 • Ihåliga kalkstenblock
 • Lättviktsblock av ihålig betong
 • Lättbetong
Montering

steg 1
steg 2
steg 3
steg 4
steg 5
steg 6
steg 7
steg 8
steg 9

steg 1
steg 2
steg 3
steg 4
steg 5
steg 6
steg 7
steg 8
steg 9
steg 10

Har du några frågor om den här produkten?

Begär mer information