Ankarmassa ResiFIX PYSF

ResiFIX - För alla det lämpliga systemet
Ankarmassa ResiFIX PYSF
Ankarmassa ResiFIX PYSF
Ankarmassa ResiFIX PYSF
Produktöversikt

Ankarmassa ResiFIX PYSF är din ETA-godkända lösning för tunga tillämpningar i icke sprucken betong (Option 7) och murverk (M8-M16) och många andra material som gasbetong, lätta massiva eller ihåliga betongblock eller sandkalkstenar. Tack vare sin höga kemiska beständighet garanterar ResiFIX PYSF höga belastningar och en installation utan expansionskrafter från t.ex. ankarstänger, ankardubbar, fyrkantiga rör, bultar och skruvar.

Visa mer
Sortimentslista
Filter
Innehåll [ml]
165
300
345
410
stäng
Förpackningstyp
patron
ytterkartong
stäng
Artikel
d
J
165PSF
300PSF
345PSF
410PYSF
Innehåll [ml]
d
J
165
300
345
410
Material
d
J
Polyester
Polyester
Polyester
Polyester
Förpackningsenheter
d
J
1
1
1
1
Förpackningstyp
d
J
patron
patron
ytterkartong
patron
4 / 4 artiklar visas
Tillämpningar
 • Stålkonstruktioner
 • Konsoler
 • Maskiner
 • Skyddsräcken
 • Skärmtak
 • Avståndsmontage
 • Dörrar
 • Träkonstruktioner
 • Underkonstruktioner för fasad
Fördelar och byggnadsmaterial

Fördelar:

 • Alternativ 7 i ETA:s bedömning förväntas ha en livslängd på minst 50 år i icke sprucken betong på grund av omfattande tester.
 • ETA-godkännande för murverk
 • Medelhög kemisk beständighet
 • Medelhög lukt
 • Utsläppsklass A+ i slutna utrymmen
 • LEED-testat - Hållbarhetscertifiering för miljövänliga, lågförorenande, utsläppssnåla och hållbara byggprodukter.
 • Temperaturområde efter härdning -40 °C till +80 °C

Byggnadsmaterial:

 • Betong
 • Natursten
 • Massiv tegelsten
 • Massiv kalksandsten
 • Lättviktsblock massivt betong
 • Ihålig tegelsten
 • Ihåliga kalkstenblock
 • Lättviktsblock av ihålig betong
 • Lättbetong
Montering
steg 1
steg 2
steg 3
steg 4
steg 5
steg 6
steg 7
steg 8
steg 9
steg 10
steg 11
steg 12
steg 13
steg 14
steg 15
steg 16
steg 17
steg 18
steg 19

Har du några frågor om den här produkten?

Begär mer information